Jdi na obsah Jdi na menu
 


Dunaj 2005

Říká se, že řeky v moři zmírají. My měli tu příležitost vidět zmírat řeku velkou a důstojnou, veselou i prudkou, mazlivou, hrozivou i unavenou tečením a zdoláváním překážek. Takovou, jakou jsme ji během dlouhé cesty z Wassernuferu do Černého moře poznali . Unavený Dunaj zmírá v intimním tichu nekonečných ploch šumícího rákosí za smutečního zpěvu ptáků. Vítr od moře přináší slané slzy na tváře jediných pozůstalých, večerních rybářů na smutečních locích. Břehy se rozestupují, obzor mizí a řeka se mění v ohromné, nepochopitelné vodní nekonečno, neustále se vlnící a zmítající směrem k obzoru. Z toho vodního nekonečna v kterém mizí řeka však nelze cítit strach. Jen hloubku, neodvratnost a konec bolesti. A v dálce, tam daleko za obzorem lze tušit tajemné břehy. Smrt člověka je přirovnávána ke konci poutě řeky v moři. Jestli tomu tak je, tak potom co jsem viděl ve Swintu George nemám ze smrti strach.

 

Kapitán Noha nám popsal loňskou plavbu (2005) kdy slavná loď Admiral Grog vplula do Černého moře.
 

Dunaj 2005

Stalo se takřka samozřejmostí, že každoročně v prvním týdnu měsíce června z Jarova vyráží autobus s vlekem, na němž spočívá rozebrané plavidlo - ADMIRAL GROG, na některou z velkých evropských řek. Druhého června 2005 míří již výše zmíněný autobus k Rumunskému městu Giorgiu aby se Admirál Grog z tohoto říčního přístavu vydal na poslední část etapové cesty po Dunaji do Černého moře.

1 etapa - rok 2000 - Passau –Wasernuf Budapešť
2 etapa – rok 2003 - Štůrovo –(Ostrihom) Bělehrad
3 etapa – rok 2004 - Bělehrad Ruse – (Georgiu)

Přeprava na místo stavby plavidla se stala dá se říci rutinou.Posádka se na cestu tradičně posilní v restauraci Eldorádo na Jarově. Cesta i přechody hranic probíhá bez problémů. 3.června v podvečer ,za pomoci Rumunské policie nacházíme místo na starém kanále přístavu Georgiu , kde bude možno Admirál Grog postavit.Je nutno říci že oproti našim letitým zkušenostem z let osmdesátých minulého století nám policie opravdu vydatně pomohla jak s nalezením vhodného místa, tak s zajištěním naší bezpečnosti.Stavba plavidla probíhá velice hladce, většina posádky staví Admirála Goga již po čtvrté někteří již po šesté, od prvního spuštění na vodu.Stavba trvá celkem 18 hodin.

Dopoledne 5 června na kapitanátě přístavu Georgiu vyřizujeme povolení k plavbě a po obědě Admirál Grog vyplouvá. Nově osazený silnější motor a nové plachty jsou okamžitě podrobeny zkouškám, a vše se osvědčuje. Dolní tok Dunaje jsme si představovali jako sotva se pohybující se masu vod.Masy vod nás nezklamaly ale představy o pohybu vod jsme si museli rychle poopravit.Před naším příjezdem zažilo východní Rumunsko rozsáhlé povodně,korytem Dunaje naplněným až po okraj se valil silní kalný proud. Nový motor nám umožňoval bezpečné manévrování, jak na řece, tak při přistávání. 6.6. dopoledne v přístavu Oltenita doplňujeme vodu a v hospůdce na molu okoušíme i místní pivo,proti proudu Dunaje vidíme plout říční motorovou loď ČSPL z českou vlajkou na zádi, tak daleko od mateřského přístavu je to příjemné povzbuzení.Během plavby se na palubě vše řídí již dávno zaběhnutým pořádkem někdo se věnuje hudbě ,někdo nezávaznému klábosení,jiní se kochají okolní přírodou , jen Čenda aniž by zanedbal jakoukoliv z dříve jmenovaných činností zvládá ještě ve svém království na přídi připravovat pro posádku všeliké mňamky. Celá posádka dbalá svého zdraví se průběžně věnuje konzumaci piva, vína a destilátů, každý dle toho jak se cítí ohrožen- morem, cholerou, kurdějemi či horečkou omladnic. Na noc kotvíme u vesnice Ostrov,dva z členů posádky kteří se stále cítí nejvíce ohroženi chorobami, se domáhají návštěvy nějaké restaurace, která v širokém okolí zjevně není. Pokoušejí se o výpravu do krčmy na gumovém člunu s motorem ale vzhledem k hladině alkoholu v krvi se to ukáže jako nemožné. 7.6. na noc kotví Admirál Grog na konci přístavního mola v přístavu města Černá Voda, odtud vede umělý kanál přímo k černému moři do přístavu Konstance.

V noci máme nevítanou návštěvu, kolem 3 hodiny ráno je nám ukradeno z beden na boku lodi několik konzerv a na břehu pár nahozených prutů. Přes okamžitá pronásledování se nepodařilo zloděje dopadnout. Již Julius Verne ve své knize Kormidelník Dunajský, tuto oblast popisuje jako ráj říčních pirátů, a to si prý své příběhy vymýšlel.Ráno krátká návštěva tržiště a opět vyplouváme. Dosud pěkné počasí se kazí při kotvení na noc na palouku nedaleko silničního mostu přes Dunaj nás skrápí vydatný déšť. Dopoledne byl nakoupen na tržišti řetěz a zámek na zajištění gumového člunu s motorem. Po chvilce dohadování je člun vynesen na břeh mezi stany s vírou že přímo tak blízko stanů s loupežníci neodváží, o jaký to naivní omyl.Ráno posádka marně hledá člun i motor obé zmizelo beze stopy.Jakékoliv pátrání je zbytečné,ukradený člun považujeme za humanitární pomoc posádky Admirála Groga obětem povodní. Většina posádky si po těchto dvou nočních dobrodružstvích myslí,že bude li Rumunsko přijato do EU „může nám být celá Evropská Unie ukradená“.

Od začátku naší plavby nízké břehy kryje hustá vrbová džungle, přímo ideální skrýš pro kdejakého lumpa. 9.6. ráno proplouváme kotvištěm Rumunské Dunajské vojenské flotily,posádky kotvících lodí vybíhají na paluby a s údivem sledují exotické plavidlo, po pár stech metrech již kotvíme ve velkém námořním přístavu Braila. Po doplnění benzínu plujeme k dalšímu velkému přístavu Galac. Míjíme zámořské lodě a levý břeh lemují obrovské přístavní jeřáby. 10.6. připlouváme do administrativního centra Dunajské delty přístavu Tulce. Zde s malými obtížemi kotvíme, je nutné opět navštívit kapitanát a vyžádat si povolení k plavbě do delty.Formality jsou vyřízeny ,zásoby doplněny, vplouváme do delty.

Po celou přípravu této plavby jsme se nejvíce obávali komárů, vzhledem k vysokému stavu vody se komáři takřka nevyskytují.Pečlivě sledujeme břehy abychom našli místo kam pro nás může dojet autobus, Takové místo nalézáme pár kilometru pod Tulce v osadě Mahmudia sem se musíme vrátit z Černého moře cca 90 km. 12.6. 14,55h Admirál Grog vplouvá u městečka Sfintu Georgiu ústím Svatojířského kanálu pod příznivým větrem a plnými plachtami do vln Černého moře. Admirál Grog se stáčí podle pobřeží na SSV a kotví nedaleko starého majáku. Posádka vystupuje na břeh slavnostní přípitek a nezbytné fotografování také koupání ve slané vodě.Po několika hodinách se vracíme zpět do ústí a kotvíme ve Sfintu Georgiu,večer restaurace v místním liduprázdném campu. Ráno si prohlížíme městečko kam se lze dostat pouze lodí.Zážitkem je návštěva místního pravoslavného kostela a hospody.Městečko je osídleno převážně Ukrajinci tak že takřka mizí jazyková bariéra.Vztahy vydatně zalévané kořalkou se stávají tak vřelými ,že máme li se vrátit domů musíme před nimi zbaběle prchnout.Admirál Grog pluje proti proudu směrem k Mahmudii cestou nás natáčí rumunská soukromá televize. 16.6. ráno kotvíme v Mahmudii na předem vybraném místě loď je rozebrána naložena do autobusu v 19,00h vyjíždíme směr Beroun – Jarov hospoda Eldorádo.


 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář